Tín ngưỡng thờ Mẫu: ‘Mở hòm’ khăn chầu áo ngự của các thanh đồng

Chương trình “Tín ngưỡng thờ Mẫu – Điểm hẹn tâm linh của người Việt” được tổ chức nhân kỷ niệm 2 năm UNESCO vinh danh Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa thế giới.

Theo Viet Nam +